Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
Browse
  Filters
  Preferences
  Search
  Publisher: Luath Press

  An Ros a Leigheas

  £8.99
  ISBN: 9781910022597
  AuthorGraham Cooper
  Pub Date15/06/2021
  Pages200
  Availability: Out of stock, available to order

  Alba, am Foghar 1513. An deidh dha taibhse fhaicinn ann an Glinn Iucha, tha Righ Seumas a Ceithir dealasach gu falbh air taistealachd a Bhaile Dhubhthaich mus dean e ionnsaigh air Sasainn. Na chuideachd, bidh Mgr Eanraig Leich, an lannsair pearsanta aige, agus an t-amadan as fhearr leis, Tomas.


  Bidh cairdeas a' sior fhas eadar an triuir fhear fhad 's a tha iad air chuairt a Bhaile Dhubhthaich agus, an uair sin, a' marcachd a Northumberland fada gu deas. Ach bidh teagamhan agus droch mhanaidhean gam buaireadh mus tig latha mor a' chatha air Blar Flodden.


  Scotland, Autumn 1513. After seeing an apparition in Linlithgow, King James the Fourth is determined to go on pilgrimage to St Duthac's Church in Tain before he makes an attack on England. In his company are Master Henry Leich, his personal surgeon, and his favourite jester, Thomas.


  Friendship deepens between the three men as they travel north to Tain and then ride to Northumberland, far to the south. But doubts and ill omens will test their resolve before the great day of battle comes on Flodden field.

  *
  *
  *

  Alba, am Foghar 1513. An deidh dha taibhse fhaicinn ann an Glinn Iucha, tha Righ Seumas a Ceithir dealasach gu falbh air taistealachd a Bhaile Dhubhthaich mus dean e ionnsaigh air Sasainn. Na chuideachd, bidh Mgr Eanraig Leich, an lannsair pearsanta aige, agus an t-amadan as fhearr leis, Tomas.


  Bidh cairdeas a' sior fhas eadar an triuir fhear fhad 's a tha iad air chuairt a Bhaile Dhubhthaich agus, an uair sin, a' marcachd a Northumberland fada gu deas. Ach bidh teagamhan agus droch mhanaidhean gam buaireadh mus tig latha mor a' chatha air Blar Flodden.


  Scotland, Autumn 1513. After seeing an apparition in Linlithgow, King James the Fourth is determined to go on pilgrimage to St Duthac's Church in Tain before he makes an attack on England. In his company are Master Henry Leich, his personal surgeon, and his favourite jester, Thomas.


  Friendship deepens between the three men as they travel north to Tain and then ride to Northumberland, far to the south. But doubts and ill omens will test their resolve before the great day of battle comes on Flodden field.