Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
Browse
  Filters
  Preferences
  Search
  Publisher: Acair Ltd

  Oran Mo Sheanar (My Grandfather's Song)

  £6.99
  Grandfather is Grandson’s best friend, and loves to teach him things and tell him stories. They grow a lovely new forest together using a bag of seeds, and little by little, Grandfather gets a bit older. Grandson then realises it’s his responsibility to look after the forest.
  ISBN: 9781789070200
  AuthorCatriona Lexy Chaimbeul, Eilidh Muldoon
  Pub Date01/11/2020
  BindingPaperback
  Availability: In Stock

  Grandfather is Grandson’s best friend, and loves to teach him things and tell him stories. They grow a lovely new forest together using a bag of seeds, and little by little, Grandfather gets a bit older. Grandson then realises it’s his responsibility to look after the forest.

  “Le uisg is le grian, bidh sinn uile a’ fàs. Gheibh sinn latha agus oidhche, gheibh sinn beatha is tàmh.”
  Seo an t-òran a bhios Seanair a’ gabhail a h-uile latha nuair a bhios e fhèin agus ogha a-muigh a’ cur sìol. Gabhaidh na bliadhnaichean seachad agus fàsaidh na craobhan nan coille fhad ‘s a dh’fhàsas am balach àrd agus làidir. Tha Seanair a’ fàs aosta agus às dèidh latha dòigheil, mus tèid e a ghabhail tàmh, bheir e am poca sìl do ogha. Tuigidh esan a-nise gum feum e cumail suas òran a sheanair.

  "With rain and sun, we all grow. We will have day and night, we will have life and rest. ”
  This is the song that Grandfather sings every day when he and his grandson are out planting. The years go by and the trees grow into a forest as the boy grows tall and strong. Grandpa grows old and after a good day, before he can rest, he gives his grandson the bag of seeds. He now realizes that he has to keep up his grandfather's song.

  *
  *
  *

  Grandfather is Grandson’s best friend, and loves to teach him things and tell him stories. They grow a lovely new forest together using a bag of seeds, and little by little, Grandfather gets a bit older. Grandson then realises it’s his responsibility to look after the forest.

  “Le uisg is le grian, bidh sinn uile a’ fàs. Gheibh sinn latha agus oidhche, gheibh sinn beatha is tàmh.”
  Seo an t-òran a bhios Seanair a’ gabhail a h-uile latha nuair a bhios e fhèin agus ogha a-muigh a’ cur sìol. Gabhaidh na bliadhnaichean seachad agus fàsaidh na craobhan nan coille fhad ‘s a dh’fhàsas am balach àrd agus làidir. Tha Seanair a’ fàs aosta agus às dèidh latha dòigheil, mus tèid e a ghabhail tàmh, bheir e am poca sìl do ogha. Tuigidh esan a-nise gum feum e cumail suas òran a sheanair.

  "With rain and sun, we all grow. We will have day and night, we will have life and rest. ”
  This is the song that Grandfather sings every day when he and his grandson are out planting. The years go by and the trees grow into a forest as the boy grows tall and strong. Grandpa grows old and after a good day, before he can rest, he gives his grandson the bag of seeds. He now realizes that he has to keep up his grandfather's song.